JM Beauty Center - шаблон joomla Скрипты

Pri Iliriji razumemo kakovost poslovanja kot vrednoto in ključno sestavino podjetniške kulture, saj predstavlja temeljni cilj delovanja naše družbe, h kateremu stremimo vsi sodelavci. Zavedamo se, da bomo le z visoko kakovostjo izdelkov in poslovanja ohranili stare in pridobili nove kupce, saj njihovo zadovoljstvo predstavlja našo najvišjo prioriteto.

Kakovost naših izdelkov zagotavljamo z natančnim in odgovornim razvojem izdelkov in rednim spremljanjem teh v kontrolnem laboratoriju. Preverjamo kakovost vseh vhodnih surovin in embalaže, opravljamo medfazne analize in kontrolo polizdelkov ter redne analize referenčnih vzorcev že narejenih izdelkov. V vseh fazah dela preverjamo mikrobiološko neoporečnosti vseh kozmetičnih izdelkov v našem lastnem mikrobiološkem laboratoriju.

 

1
2
3
 
ILIRIJA ISO9001 slovenski
 
 
V letu 1992 smo začeli uvajati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnih standardov ISO 9000. Zavedamo se, da le s kakovostnim poslovanjem znižamo stroške in ostanemo konkurenčni na domačem in tujih trgih. Certifikat skladnosti sistema kakovosti s standardom ISO 9001
smo s certifikacijsko presojo priznane organizacije BVQI pridobili v juniju leta 1995. Junija leta 2003 smo ob redni kontrolni presoji pridobili certifikat, ki potrjuje, da smo svoj sistem nadgradili z zahtevami novega dopolnjenega standarda ISO 9001:2000, katerega najpomembnejše zahteve so: osredotočenost na odjemalce, procesni pristop in nenehno izboljševanje. Ob redni presoji leta 2010 smo pridobili certifikat skladnosti z ISO 9001:2008. Leta 2019 pa še ISO 9001:2015.
 
 
 
 
 
 
ILIRIJA ISO22716 GMP slovenski
 
 
Z zavezanostjo za izvajanje zahtev dobre proizvodne prakse (GMP) v Iliriji d.d. nadgrajujemo skrb za izdelovanje kakovostnih in varnih izdelkov.
Zato smo v februarju 2013 kot prvo, širše poznano slovensko kozmetično podjetje, pridobili certifikat skladnosti sistema vodenja s standardom ISO 22716:2007, Kozmetika – dobra proizvodna praksa, Smernice za dobro proizvodno prakso. Z nenehnim nadzorom nad izpolnjevanjem zahtev standarda, se vsi zaposleni trudimo za vzdrževanje in stalne izboljšave delovanja sistema dobre proizvodne prakse.
 
 
 
 
 
 
Sistem vodenja kakovosti izpopolnjujemo z načrtovanim razvojem kadrov in rednim izobraževanjem na vseh nivojih. V svojih vrstah imamo mnogo strokovno usposobljenih kadrov, ki so s poznavanjem lastnih proizvodnih kapacitet, potreb na trgu in lastnih znanj, sposobni razviti tehnološko učinkovit in okolju prijazen proizvod po meri uporabnika, tako na področju kozmetike kot tudi čistil, sveč in ostalih izdelkov po željah naročnikov.

Nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in sistema kot celote zahteva vedno več sodelovanja in skupinskega dela, zato smo vsi zaposleni zavezani k vzdrževanju in izboljševanju sistema kakovosti. V sami proizvodnji se lahko ponašamo z natančnim vodenjem od same priprave polizdelka do končnega produkta, saj lahko znotraj proizvodnega procesa nadzorujemo vsako fazo posebej.